Prezentace k přednáškám z Mezinárodní vědecké konference Insolvence 2017

21.06.2017

V nejkratším možném čase zveřejňujeme pod dohodě s autory prezentace k přednáškám předneseným na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2017 (Insolvence ve středoevropském prostoru – vybraná témata. Jsou zde například prezentace prof. Dimitriose P. Tsomocose, Ph.D., MBA (University of Oxford, UK), JUDr. Tomáše Richtra, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK, CZE) nebo Dr. Marka Porzyckeho (Jagiellonian University, Krakow, PL).

Zde je možné otevřít jednotlivé prezentace:

Role úpadku v makroekonomice, prof. Dimitrios P. Tsomocos, Ph.D., MBA (University of Oxford, UK)
Deset let účinnosti insolvenčního zákona: přehled pozáručních nedodělků, JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK, CZE)
Změny právní definice platební neschopnosti zavedené reformou polského zákona o insolvenci v roce 2015, Dr. Marek Porzycki (Jagiellonian University, Krakow, PL)
Německý insolvenční zákon – právní a ekonomické aspekty, Dr. Maxmilian Krah, MBA (Weiler Krah Petersen LLP, GER), Dr. Torsten Voss (SENCON GmbH, GER)
Trendy ve vyvádění majetku firem v úpadku a hledání funkčního modelu úpadkového práva v nedokonalém prostředí/1, Ing. Ján Lalka, (Surveilligence, SK), Mgr. Silvia Belovičová, LL.M. (Squire Patton Boggs, s.r.o., SK)

Trendy ve vyvádění majetku firem v úpadku a hledání funkčního modelu úpadkového práva v nedokonalém prostředí/2, Ing. Ján Lalka, (Surveilligence, SK), Mgr. Silvia Belovičová, LL.M. (Squire Patton Boggs, s.r.o., SK)
Úpadek ve formě předlužení jako důsledek přecenění aktiv na reálnou hodnotu, doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)
IDW S11 – Německý standard o posuzování úpadku v praxi, Florian Rieser (KPMG AG WPG, GER)
Ekonomický obsah definice korporátního úpadku, Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE)
Behaviorální příčiny bankrotu: Přehnaná důvěra a optimismus - jak se zažité vzorce chování projevují v manažerských dovednostech?, Ing. Mgr. Vojtěch Zíka (CEBEX, CZE)

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.