Přes 150 účastníků konference Insolvence 2018 diskutovalo o moderním přístupu k úpadku

24.05.2018

Přinášíme základní informace o průběhu vědecké konference Insolvence 2018 - Restrukturalizace a insolvence v číslech.

Více než 150 vědeckých pracovníků a studentů se 24. května sešlo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze na konfereneci Insolvence 2018. Poslední verze programu je ZDE.

"Bylo to velmi zajímavé setkání a jsem přesvědčen, že nám všem pomohlo v zájemném pochopení a komunikaci. Asi všichni cítíme, že otázka úpadku, restrukturalizace, reorganizace a sanace bude v dalších letech ještě nabývat na významu a úspěšnost těchto procesů bude významnou podmínkou pro udržení ekonomické prosperity. Zažíváme stále čas velmi dynamického růstu ekonomiky, růstu investic, skutečně obdivuhodného růstu produktivity práce i dalších parametrů. Ale také je nám všem jasné, že takový vývoj nemůže být nekonečný, že je otázkou času, kdy dojde k ochlazení ekonomiky a ke stagnaci či poklesu. Proto právě tuto dobu potřebuje plně využít k tomu, aby náš insolvenční systém posílil, abychom ho inovovali, vyvinuli, zvýšili jeho efektivitu. Protože v čase poklesu ekonomiky bude muset zvládnout redistribuci aktiv a čím lépe a rychleji to náš insolvenční systém dokáže, tím větší díl práce přinese k obnově růstu," uvedl ke konferenci docent Luboš Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.