Michal Kuděj o moratoriích (z jiného pohledu)

17.07.2018

Jakkoliv je v současnosti institut moratoria v rámci insolvenčního zákona používán minimálně, na některé aspekty tohoto postupu se ve své přednášce na konferenci Insolvence 2018 - Restrukturalizace a insolvence v číslech zaměřil Ing. Michal Kuděj z Vysoké školy ekonomické v Praze (člen vědecké rady CRI Harryho Pollaka VŠE).

Video z jeho vystoupení můžete shlédnout ZDE, prezentace přednášky Finanční charakteristiky podniku před moratoriem je k dispozici ZDE.

Autor shrnul své poznatky do následujících hlavních závěrů:

•O moratorium usilovaly podniky, které již byly v bankrotní situaci

•Hlavním problémem byla přetrvávající provozní ztrátovost (záporná primární EBITDA)

•Převážná část podniků trpěla deficitem nutné hotovosti

•Podniky se převážně nacházely v posledním stádiu podnikové krize (v průměru -14% marže primární EBITDA, 95% celková zadluženost, 22% podíl hotovosti na nutné hotovosti)

•Mizivá šance, že díky moratoriu dojde k odvrácení úpadku (93% podniků skončilo následně v úpadku)

 

•Otázka: co je příčinou tohoto stavu?

•Vlastnicky řízené podniky

•Publicita moratoria jako insolvenčního institutu

 

 

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.