Jaroslav Schoenfeld: Moratoria příliš nefungují (video)

02.10.2019

Jaroslav Schönfeld se ve své přednášce věnoval důvodům, proč moratoria v české insolvenční praxi v podstatě nefungují, proč v pouze minimálním počtu případů je jejich výsledkem zabránění insolvenčnímu řízení a vyřešení úpadku a proč reorganizace zahájené po moratoriích nevykazují uspokojivé výsledky.

Přednáška byla založena na rozsáhlém výzkumu podniků, které vstoupily do moratoria, a autor dochází k závěru, že drtivá většina z nich vykazovala znaky úpadku již tři roky před prohlášením ochrany před věřiteli. Ukázalo se tak znovu, jako ostatně z jiných úhlů i v dalších výzkumech, že primárním problémem nízké efektivity insolvenčních řízení je skutečnost, že dlužníci vstupují do řízení pozdě, až v době, kdy dluh nelze zvládat natolik zásadním způsobem, že jsou ztráty věřitelů mnohdy fatální.  Jaroslav Schönfeld.na základě svých výzkumů prokázal, že 68 procent podniků, ve kterých bylo vyhlášeno moratorium, skončilo v konkurzu, 26 procent v reorganizaci, tedy u 94 procent případů byl zjištěn úpadek a to zcela v souladu s tím, co naznačovaly hospodářské výsledky těchto podniků.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

 

Schönfeld také dokazuje, že "o předbalené reorganizace se mnohdy pokoušejí takové podniky dlužníka, které nejsou schopny nabídnout dostatečně zajímavá data o své výkonnosti a svém potenciálu. Takové pokusy nutně vytvářejí dojem, že v nich jde spíše o získání časového prostoru než o pokus skutečně řešit situaci podniku." Podle autora podniky směřující do předbalené reorganizace jsou jeden rok před úpadkem například charakterizovány záporným vlastním kapitálem. To se týká více než 70 procent analyzovaných případů. Ve lhůtě tří let před úpadkem bylo takových podniků více než padesát procent. Z toho podle Schönfelda vyplývá, že minimálně polovina podniků pokoušejících se o předbalenou reorganizaci měla záporný kapitál soustavně a dlouhodobě (tedy v posledních třech letech před úpadkem). Výzkumy autora také přinesly informaci, podle které primární ukazatel provozní výkonnosti EBITDA byl v posledním roce před úpadkem záporný u více než 73 procent zkoumaných podniků, tři roky před úpadkem se to týkalo 56,3 procenta podniků. "Je nutné konstatovat, že více než polovina podniků pokoušejících se o předbalenou reorganizaci měla tedy zápornou EBITDA po celou dobu tří let před úpadkem. Celkově výzkumy ukázaly, že podniky vstupující do insolvenčního řízení s předbalenou reorganizací mají pouze v relativně malém množství případů takové finanční výsledky, které by naznačovaly potenciální úspěch reorganizace a tedy splnění jejích cílů definovaných reorganizačním plánem," uvedl Jaroslav Schönfeld pro náš web.

Celou přednášku je možné shlédnout ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.