Analýza sanačních konkurzů a jejich srovnání s likvidací i reorganizací

16.07.2018

Jedním z řady vystoupení na květnové konferenci Insolvence 2018 - Restrukturalizace a insolvence v číslech byla i přednáška Jaroslava Schönfelda s názvem Výsledky výzkumu - analýza sanačních konkurzů.

Zkoumání řady okolností dvaceti největších konkurzních případů z minulých let (již ukončených, nikoliv probíhajících) prokázalo, že vhodné využití sanačních postupů v rámci mechanismů konkurzu dle insolvenčního zákona nabízí věřitelům podstatně větší možnosti pro jejich uspokojení, než jaké je k dispozici při konkurzu likvidačním (tradičním). Řadu zajímavých dat nabízí prezentace Jaroslava Schönfelda tak, jak byla použita na konferenci (ZDE). K dispozici je i videozáznam jeho vystoupení (ZDE). Autor nicméně zdůraznil, že možnosti sanačního konkurzu jsou samozřejmě omezeny skutečnou ekonomickou situací dlužníkova podniku, za další podstatný aspekt pak označil kooperační schopnosti a ochotu věřitelů, v neposlední řadě pak i jejich zkušenosti, případně zkušenosti jejich poradců či právníků.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. vyučuje na pražské Vysoké škole ekonomické a je členem vědecké rady CRI Harryho Pollaka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.