Insolvence 2020 - přednáška Tomáše Richtera

19.10.2020

V úvodu letošní konference Insolvence 2020 vystoupil doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., LL.M. s přednáškou „Co víme o evropské restrukturalizační směrnici rok poté“.

Docent Richter tentokrát v přednášce (video ZDE) navázal na svoje loňské vystoupení na konferenci Insolvence 2019 (video ZDE), kde se zabýval tehdy právě schválenou, avšak ještě oficiálně nevyhlášenou evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci. Postupně na základě loňské doplněné prezentace bod po bodu popsal a analyzoval vývoj uvažování o implementaci směrnice do českého práva.

Prezentace k přednášce je z dispozici ZDE.

Docent Tomáš Richter během konference Insolvence 2020 na půdě Vysoké školy ekonomické

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.