Insolvence 2020 - přednáška Kláry Vítkové a Ondřeje Zezulky

02.11.2020

Zcela nový institut preventivní restrukturalizace podle evropské směrnice ve srovnání s reorganizací podle insolvenčního zákona očima odborníků Ministerstva spravedlnosti České republiky - to je obsah přednášky Mgr. Ing. Kláry Vítkové a Mgr. Ondřeje Zezulky, Ph.D. na letošní vědecké konferenci Insolvence 2020.

Velmi obsáhlý a neobyčejně zajímavý příspěvek dvou významných odborníků pracujících pro státní správu a především klíčových členů pracovní komise, která připravuje implementaci směrnice do českého práva, se zabýval mimo jiné otázkami strukturálních odlišností mezi formální reorganizací podle insolvenčního zákona a preventivní restrukturalizací podle směrnice. Vystoupení dává hluboce nahlédnout do směřování úvah legislativy ministerstva v souvislosti s implementací směrnice. Naleznete zde odpovědi na některé fundamentální otázky implementace: Jaká jsou východiska preventivní restrukturalizace? Které rozdíly mezi reorganizací a restrukturalizací můžeme zaznamenat? A především pak: Jaké jsou základní principy nové právní úpravy?

Záznam celého vystoupení naleznete ZDE, prezentaci pak ZDE.

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.