Insolvence 2020 - přednáška Bohumila Havla

28.10.2020

Na letošní konferenci přednesl docent JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. příspěvek s názvem "Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace v době preventivní restrukturalizace". V následujícím článku naleznete stručnou charakteristiku vystoupení a také odkaz na záznam přednášky.

Hlavním tématem vystoupení docenta Havla byly posuny otázky odpovědnosti jednotlivých účastníků dějů v prostředí měnících se rizik a v době různé úrovně finančních obtíží podniků.

Přednášku Bohumila Havla je možné shlédnout ZDE. Prezentace k přednášce je k dispozici ZDE. V obou dokumentech naleznete odpovědi na řadu otázek, například: Jakým způsobem se modifikuje standard péče zúčastněných osob v insolvenčním řízení? Je potřeba novelizovat stávající právo v návaznosti na harmonizaci směrnice?

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.