Insolvence 2020 - Petr Smutný (PwC) o úloze restrukturalizačních poradců

07.12.2020

Role poradců v restrukturalizačním procesu podle evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci je jednou z oblastí, kde směrnice ponechává členským zemím poměrně výrazný prostor pro vlastní řešení. Nad možnostmi, jakým způsobem implementovat do českého práva tyto pasáže, se zamýšlí Petr Smutný, partner ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika.

Petr Smutný (PwC) si klade v dalším z řady videopříspěvků, které vznikly v rámci Konference Insolvence 2020 na Vysoká škola ekonomická v Praze, zásadní i překvapivé otázky: Jaké mohou být klíčové principy dle Směrnice o preventivní restrukturalizaci? Přemýšleli jste někdy nad možnými rolemi poradců v restrukturalizačním procesu? A proč je mnohdy zásadní, aby se jednání účastnily i manželky majitelů firem?

Celé video z vystoupení naleznete ZDE.

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.