Děkujeme sponzorům konference INSOLVENCE 2016 (aktualizováno)

18.04.2016

Tradiční vědecká konference INSOLVENCE 2016 se může letos uskutečnit jenom díky mimořádné přízni sponzorů.

Za podporu vědeckého bádání na téma insolvenčních řízení děkujeme těmto partnerům konference:

A-Consult

A-Consult plus je renomovaný znalecký ústav. Poskytuje služby jak fyzickým a právnickým osobám, tak státním a samosprávním institucím. To vše již 25 let…

Dentons je významná mezinárodní právní firma působící v dlouhé řadě zemí od Spojených států a Severní Ameriky přes země Evropské unie, Rusko, Afriku, arabský svět až po Čínu.

KF Legal

KF Legal je českou advokátní kanceláří, která se kromě obvyklého poskytování komplexních právních služeb při obchodních transakcích a soudních a rozhodčích řízeních profiluje především právním poradenství v konkrétních specializovaných oblastech.

Havel, Holásek & Partners

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla založena v Praze roku 2001 zkušenými právníky z předních mezinárodních a českých právnických firem a postupně se stala největší advokátní kanceláří v České a Slovenské republice a zároveň nejdynamičtěji rostoucí právnickou firmou v regionu střední a východní Evropy, která neustále posiluje svou pozici na trhu právních služeb v České a Slovenské republice.

TMA ČR

Turnaround Management Association Česká republika vznikla v roce 2008 jako výhradní česká afilace neziskové společnosti Turnaround Management Association („TMA Global“) se sídlem v Chicagu, Illinois. Sdružení bylo založeno jako neziskové občanské sdružení, vyvíjející činnost v souladu s vytyčenými cíli a spolupracující s ostatními afilacemi TMA Global, jakož i jinými organizacemi a platformami, jejichž činnost a cíle odpovídají cílům Sdružení.

PwC

PwC pomáhá svým klientům vytvářet hodnoty, o které usilují. Jsme síť firem s více než 208 tisíci lidmi ve 157 zemích světa. Poskytujeme kvalitní auditorské, daňové a poradenské služby, které podporují naše klienty při dosahování jejich cílů. Název „PwC“ označuje všechny společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem. Více informací na www.pwc.com/structure. PwC Česká republika vznikla roku 1998 celosvětovou fúzí dvou společností: Coopers & Lybrand a Price Waterhouse. Obě tyto společnosti vstoupily na český trh již roku 1990. V Česku, kde působíme od roku 1990, máme více než 600 zaměstnanců.

TARPAN Partners

TARPAN Partners je nezávislá mezinárodní investiční a poradenská skupina, jejímž hlavním záměrem je realizovat a řídit atraktivní investiční příležitosti, a to zejména v regionu střední a východní Evropy. Skupina byla založená v roce 2009 s cílem spojit profesionály z různých oblastí a zemí, kteří se budou podílet na realizaci a řízení vlastních projektů a na poradenské činnosti pro vybrané klienty.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.