Další prezentace z konference Insolvence 2018 - skupina autorů o metodách výuky na VŠ

25.05.2018

Za velmi podstatnou považují organizátoři vědecké konference Insolvence 2018 otázku propojení vědeckého výzkumu a pedagogické praxe. Zasloužená pozornost byla proto věnována vystoupení skupiny autorů, kteří se zabývali právě problematikou výuky na vysokých školách a způsobů, jak studentům přiblížit co nejrealističtěji skutečné insolvenční řízení.

Kolektiv autorů ve složení JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA; JUDr. Jan Kubálek; Ing. Martina Krásnická, Ph.D.; Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.; Bc. Pavel Matička a konečně také Bc. Tomáš Čaněk uskutečnil mimo jiné i velmi zajímavý pedagogický experiment, totiž výuku v reálném prostředí soudní síně a to zároveň s rozborem konkrétního insolvenčního případu a s jeho analýzou. Tento postup zaujal i regionální televizní stanici JTV, která o projektu natočila reportáž (ke shlédnutí ZDE). Prezetaci autorského kolektivu, který ale také zkoumal postoje studentů a jejich přístup k určitým inforacím a situacím, naleznete ZDE.

 

 

 

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.