Aktualizovaný program konference v ČNB

18.04.2016

Jak jsme již informovali, již 26. dubna proběhne v prostorách České národní banky další ročník pravidelné konference o vývoji insolvenční situace v České republice.

Zájemci o tuto akci si ZDE mohou stáhnout novou verzi programu (dokument PDF). Ten nabízí řadu velmi lákavých vystoupení.

INSOLVENCE 2016,

10 let od vyhlášení Insolvenčního zákona:

přínosy a zklamání

KONGRESOVÝ SÁL ČNB, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 1

ÚTERÝ 26. DUBNA 2016

 

      8.30 - 9.00       Registrace

      9.00 - 9.20       Zahájení konference, úvodní slovo

    9.20 - 12.15       Dopolední program

   12.15 - 13.00      Oběd

  13.00 - 16.30       Odpolední program

   16.30 - 16.40      Závěr konference

 

Předběžný program konference

8.30 – 9.00: Registrace

9.00 – 9.20: Slavnostní zahájení, úvodní slovo

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., náměstkyně primátorky hl. m. Prahy

doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze

9.20 – 12.15: Dopolední program

9.20 – 9.50: Rovnováha mocí v podnikatelských insolvencích a její změny v navrhované novele Insolvenčního zákona

JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M., (Clifford Chance Prague LLP / IES FSV UK)

9.50 – 10.35: Návrh vyhlášky o posuzování úpadku korporátních dlužníků a průběžné výsledky odborné diskuze

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (PRK Partners, ÚSP AV ČR, v.i.i.), Ing. Michal Kuděj (TARPAN Partners), Mgr. Juraj Alexander, LL.M. (Dentons Europe CS LLP)

10.35 – 11.05: Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního prostředí - Výsledky výzkumu VŠE

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)

11.05 – 11.15: Přestávka

11.15 – 11.45: Testy insolvence v českém právu

JUDr. Ing. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D. (Weil, Gotshal & Manges)

11.45 – 12.15: Význam zvolené kategorie hodnoty dlužníkova majetku pro posouzení úpadku ve formě předlužení

doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D., (Vysoká škola ekonomická v Praze)

12.15 – 13.00: Polední přestávka

13.00 – 16.30: Odpolední program

13.00 – 13.30: Insolvenční zákon – (ne)využitý potenciál z pohledu bank?

Mgr. Daniel Hříbal, MBA (Česká bankovní asociace)

13.30 – 14.00: Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení – včera a dnes

Mgr. Dušan Sedláček (Havel Holásek & partners), Mgr. Petr Sprinz, LL.M. (Havel Holásek & partners)

14.00 – 14.45: Výběrová řízení při zpeněžování majetku v insolvenci – právní a obchodní aspekty

JUDr. Dušan Dvořák (DRV Legal), PhDr. Ing. Zdenka Klapalová, CSc. MRICS (Knight Frank), Ing. Václav Kovář, MSc. MRICS (Knight Frank)

14.45 – 15.00: Přestávka

15.00 – 15.30: Je české insolvenční prostředí pro-věřitelské nebo pro-dlužnické? Ošidnost mezinárodního srovnání

Ing. Jan Švoma, MBA (Vysoká škola ekonomická v Praze)

15.30 – 16.00: Varovná světla indikující podezření ze spáchání trestného činu při řešení úpadku formou reorganizace

pplk. Mgr. et Mgr. Vladislav Hřebíček (Policie České republiky)

16.00 – 16.30: Insolvenční zákon ve světle legislativních změn

Mgr. Antonín Stanislav (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

16.30 – 16.40: Závěr konference


 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.