Vědecké konference

Podle informací soudců vzrostl počet přihlášek pohledávek až trojnásobně16.12.2019 Zajímavá informace se objevila v rámci sedmého ročníku insolvenčního semináře v Pracově u Tábora, který proběhl v první dekádě prosince. Podle některých insolvenčních soudců vzrostl počet insolvenčních návrhů směřujících k oddlužení po účinnosti novely insolvenčního zákona na více než dvojnásobek počtu před novelou, avšak počet přihlášek pohledávek se zvýšil až třikrát. více

Je čas zapsat si do kalendáře 21. květen 2020!15.12.2019 Konference Insolvence 2020 má určený termín - odehraje se 21. května v prostorech Vysoké školy ekonomické v Praze. Celý náš tým se těší na setkání. více

Daniel Hříbal přednášel na konferenci Insolvence 2019 (video)04.10.2019 Daniel Hříbal se podobně, jako několik dalších účastníků květnové konference Insolvence 2019, věnoval otázkám pozdního vstupu dlužníků do insolvenčního řízení. Ostatně jeho vystoupení mělo nakonec název "Motivace podniků a jejich vlastníků k včasnému řešení podnikové krize". více

Jaroslav Schoenfeld: Moratoria příliš nefungují (video)02.10.2019 Jaroslav Schönfeld se ve své přednášce věnoval důvodům, proč moratoria v české insolvenční praxi v podstatě nefungují, proč v pouze minimálním počtu případů je jejich výsledkem zabránění insolvenčnímu řízení a vyřešení úpadku a proč reorganizace zahájené po moratoriích nevykazují uspokojivé výsledky. více

Efektivní zpeněžování aktiv v insolvenci - téma Zdenky Klapalové a Dušana Dvořáka na konferenci Insolvence 2019 (video)03.09.2019 Z hlediska věřitele je úspěšnost zpeněžení aktiv dlužníka v insolvenčním řízení podstatnou podmínkou, aby mohl být celý proces chápán v rámci možností jako pozitivní. Dušan Dvořák (partner DRV Legal) s kolegy se mimo jiné zaobírali aspekty výhodnosti výběrových řízení a aukcí v různých situacích insolvenčního řízení. více

Vystoupení Václava Žaluda ze společnosti Dentos na konferenci Insolvence 2019 (video)19.08.2019 Největší diskusi na květnové konferenci Insolvence 2019 vyvolal zřejmě příspěvek mgr. Václava Žaluda ze společnosti Dentos Europe CS. Ten se týkal právních aspektů procesu oceňování majetkové podstaty. více

David Smejkal z A-Consult plus o insolvenci OKD a ocenění podniku (video)15.08.2019 Na květnové konferenci Insolvence 2019 vystoupil také David Smejkal ze společnosti A-Consult plus. Zdůraznil mimo jiné velikost insolvence OKD a fakt, že ohroženo bylo přes 30 tisíc pracovních míst. více

Ján Lalka o rizicích reorganizace z hlediska forenzního auditora (video)14.08.2019 Jeden z klíčových odborníků společnosti Surveilligence, která se specializuje na forenzní problematiku ve vztahu s ekonomickými ději, analyzoval na květnové konferenci Insolvence 2019, rizika spojená se zahájením reorganizace. více

Petr Sprinz z kanceláře Havel&Partners o úvěrovém financování (video)13.08.2019 Na květnové konferenci Insolvence 2019 vystoupil Petr Sprinz s přednáškou na téma využívání institutu úvěrového financování v praxi. více

Michal Kuděj o národohospodářských aspektech nové směrnice (video)12.08.2019 Na květnové konferenci Insolvence 2019 vystoupil také Michal Kuděj s přednáškou "Národohospodářské aspekty úpadku a preventivní restrukturalizace". více

Video z přednášky docenta Tomáše Richtera na konferenci Insolvence 201910.08.2019 Přinášíme video z vystoupení doc. JUDr. Tomáše Richtera, LL.M., Ph.D. na konferenci Insolvence 2019 - preventivní a včasné restrukturalizace. Konference se uskutečnila na VŠE v Praze 23. května 2019. více

Kompletní přednáška docenta Bohumila Havla z konference Insolvence 201909.08.2019 Přinášíme video z vystoupení Bohumila Havla „Možnosti implementace navrhované směrnice o preventivních restrukturalizacích" na konferenci Insolvence 2019. V odkazu naleznete také prezentaci k přednášce. více

Videoohlédnutí za konferencí Insolvence 201902.07.2019 Na youtube stránkách Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka bylo zveřejněno video, které se ohlíží za květnovou mezinárodní konferencí Insolvence 2019. více

Konference Insolvence 2019 byla právě zahájena23.05.2019 Vědecká konference Insolvence 2019 - "Preventivní a včasné restrukturalizace" (Cesta ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v globalizovaného prostředí) byla dnes zahájena na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. více

Registrace na konferenci Insolvence 2019 byly ukončeny03.05.2019 Organizační výbor konference Insolvence 2019 - Preventivní a včasné restrukturalizace (Cesta ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v globalizovaného prostředí) oznámil, že pro enormní zájem veřejnosti byl nucen ukončit registraci na konferenci. více

Konference Insolvence 2019 se blíží12.04.2019 Konference Insolvence 2019 ponese název Preventivní a včasné restrukturalizace více

Archiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.