Vědecké konference

Kompletní sborník ze semináře v Poslanecké sněmovně je volně dostupný08.12.2014 Řadu výrazných textů k současné diskusi o insolvenčním zákoně, jeho novelizacích a dalších změnách, které jsou nyní silně diskutovány, přináší sborník prací vydaný ku příležitosti semináře pořádaného vědeckým týmem Výzkum insolvence a Poslaneckou sněmovnou. Seminář zaštítil místopředseda Ústavně právního výboru PSP Jan Farský a vystoupil na něm mimo jíné i první náměstek ministryně spravedlnosti ČR Robert Pelikán. více

Poslechněte si audio ze semináře v Poslanecké sněmovně25.11.2014 Díky péči Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zájemci mohou detailně seznámit s průběhem semináře, který byl s pomocí této instituce pořádán 13. listopadu 2014 více

Seminář na půdě Poslanecké sněmovny (článek obsahuje prezentace přednášejících)14.11.2014 Vědecký tým Výzkum insolvence uspořádal 13. listopadu na půdě Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s Hospodářským výborem PSP ČR odborný seminář o budoucnosti legislativy v insolvenční oblasti. více

Pozvánka na seminář v Poslanecké sněmovně. Téma: Insolvence22.10.2014 Ústavně právní výbor PSP ČR pořádá ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou podnikohospodářskou, katedrou podnikové ekonomiky v rámci projektu TA CR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“. Seminář proběhne na půdě PSP 13. listopadu 2014. více

Videozáznamy vystoupení jednotlivých řečníků na konferenci v ČNB26.05.2014 Ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou přinášíme videozáznamy všech vystoupení řečníků na nedávné mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. více

Přinášíme prezentace k vystoupením na konferenci Insolvence 201424.05.2014 Na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům vystoupila řada odborníků z akademické oblasti i z praxe. Nyní přinášíme prezentace k jejich vystoupením. více

Tým Výzkum insolvence zveřejňuje kompletní sborník Insolvence 201423.05.2014 Kompletní text sborníku, který byl vydán ke konferenci Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům, obsahuje všechny vědecké stati, které byly shromážděny z různých pracovišť zabývajících se touto problematikou. "Jsem přesvědčena, že i tentokrát se nám sešly klíčové práce z této oblasti, které v daném období v naší zemi vznikly," poznamenala vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorka Eva Kislingerová. více

Vědecká konference Insolvence 2014 ve fotografiích21.05.2014 Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hedání cesty k vyšším výnosům přinesla i mnoho příležitostí pro fotografy. Přinášíme několik fotografií z akce. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci20.05.2014 Již po páté se v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. více

Guvernér ČNB: Efektivita insolvencí je podstatný parametr hospodářského prostředí (text obsahuje fotogalerii)20.05.2014 Guvernér České národní banky Miroslav Singer vystoupil na úvod mezinárodní vědecké konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. Přinášíme nyní podstatné části jeho vystoupení. více

Již zítra proběhne konference o insolvenci v prostorách ČNB19.05.2014 Značný zájem odborné veřejnosti bude provázet mezinárodní vědeckou konferenci "Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům", která se odehraje 20. května v prostorách České národní banky v Praze. více

Pražská konference o insolvenci v prostorách ČNB se blíží25.04.2014 Již jenom několik týdnů zbývá do zahájení pražské mezinárodní vědecké konference s názvem "Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům". Ta se uskuteční 20. května 2014 od 9 hodin ráno v Kongresovém sále ČNB. více

Londýnská konference "Insolvency 2014 - Current Problems and Experiences" se blíží05.03.2014 Ve dnech 27. a 28. března proběhne v Londýně mezinárodní vědecká konference "Insolvency 2014 - Current Problems and Experiences", kterou spolu s London School of Economics and Political Science, moskevskou International College of Economics and Finance spolupořádá také Vysoká škola ekonomická v Praze. V rámci programu budou prezentovány také výsledky bádání vědeckého týmu Výzkum insolvence. více

Tým Výzkum insolvence zve na vědeckou konferenci Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům03.03.2014 Po předchozích úspěšných konferencích k tématice insolvencí, které se konaly v minulých letech v prostorách České národní banky, zve letos vědecký tým Výzkum insolvence zájemce na stejné místo a to 20. května od 9:00 ráno. Setkání vědců a odborníků z praxe se tentokrát uskuteční pod názvem Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. více

Ohlédnutí za jednou z konferencí o insolvenci17.01.2014 Pět let po účinnosti insolvenčního zákona, tedy na konci roku 2012 (22. listopadu), se konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konference nazvaná Insolvenční řízení po pěti letech účinnosti insolvenčního zákona. Již tehdy jsme informovali o vystoupení Luboše Smrčky na této akci, které se účastnil také Jaroslav Schönfeld. Nyní přinášíme i kompletní sborník, který byl vydán k této příležitosti. více

Archiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.