Vědecké konference

Odborníci diskutovali především o novelizaci insolvenčního zákona27.04.2013 Během odpoledního programu vědecké konference na půdě České národní banky, která se 18. dubna zaobírala problematikou insolvenčního zákona, byly v souladu se zaměření týmu Výzkum insolvence hlavním tématem především otázky novelizace insolvenčního zákona a možnosti snižování transakčních nákladů věřitelských subjektů. Tento směr sledovala i dopolední vystoupení, zcela logicky pak hlavní zájem o možnosti snižování nákladů věřitelských subjektů přetrval i odpoledne. více

Dvě prezentace rozsáhlého výzkumu insolvenčních řízení přinesly mnoho nových informací27.04.2013 V rámci vědecké konference i problematice insolvenčních řízení, která se uskutečnila v dubnu 2013 na půdě České národní banky, vystoupil také dvakrát člen týmu Výzkum insolvence Jaroslav Schönfeld. Prezentoval výsledky rozsáhlého výzkumu insolvenčních řízení, který byl uskutečněn v rámci projektu. Na tomto výzkumu se významným způsobem podíleli také studenti Vysoké školy ekonomické, kterým tato činnost pomohla podstatně přesněji pochopit problematiku insolvenčních procesů. více

Další vystoupení na konferenci o insolvenci: Problematika trestního práva, jak to vidí banky, situace na Slovensku26.04.2013 Vědecká konference o problematice insolvenčních řízení v prostorách České národní banky v Praze pokračovala 18. dubna vystoupeními dalších odborníků. Po Tomáši Richterovi, o jehož vystoupení jsme informovali v předchozím článku, si vzal slovo předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky František Púry a přednesl příspěvek Insolvenční řízení a trestní právo. více

Na konferenci vystoupili profesorka Kislingerová a JUDr. Richter25.04.2013 V prostorách ČNB vystoupili 18. dubna 2013 na vědecké konferenci Insolvence 2013 - konec jedné etapy, začátek další? mimo jiné také vedoucí týmu Výzkum insolvence prof. Eva Kislingerová a jeden z nejvýznamnějších znalců insolvenčního práva z České republice JUDr. Tomáš Richter. Přinášíme podklady jejich příspěvků a také videozáznamy z vystoupení. více

Na stránkách Vysoké školy ekonomické jsou podrobnosti o konferenci Insolvence 201325.04.2013 Na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze byly zveřejněny rozsáhlé informace o vědecké konferenci pořádané týmem Výzkum insolvence 18. dubna 2013 v prostorách České národní banky v Praze. více

Konference o insolvenci: velký úspěch a silná diskuse18.04.2013 Za velkého zájmu odborné veřejnosti proběhla ve čtvrtek 18. dubna v Praze v prostorách České národní banky vědecká konference „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?“. Pořádal ji vědecký tým Výzkum insolvence v rámci projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin". Ten je registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093. více

Vědecká konference již za dva dny16.04.2013 Zhruba 150 přihlášených zájemců se sejde na vědecké konferenci, kterou ve čtvrtek 18. dubna v prostorách České národní banky uspořádá vědecký tým Výzkum insolvence. "Dnes již mohu říci, že mám k dispozici všechny prezentace osobností, které vystoupí, a čekají nás velmi zajímavé chvíle," uvedla vedoucí týmu profesorka Eva Kislingerová. více

Archiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.