Vědecké konference

Jaroslav Schoenfeld o letošní konferenci Insolvence 202004.06.2020 Před několika dny oznámili pořadatelé mezinárodní vědecké konference Insolvence 2020 - Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích nové datum konání akce. Uskuteční se 16. září na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Klíčového orgánizátora akce Jaroslava Schönfelda jsme se zeptali, nakolik bude podle jeho názoru podzimní konference odlišná od té, která byla připravována na původní jarní termín. více

Zaškrtněte si v diáři: 16. září 202001.06.2020 Nové datum konference Insolvence 2020 - Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích připadá na 16. září 2020. Konference se uskuteční na plánovaném místě, tedy na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Regitsrace proběhne od 8.30 do 9.00, kdy bude konference zahájena. více

Konference Insolvence 2020 odložena na září09.05.2020 Vzhledem k pokračujícím restriktivním opatřením bylo nutné odložit mezinárodní vědeckou konferenci Insolvence 2020 na září. Přesný termín bude zveřejněn. více

Registrace na konferenci Insolvence 2020 začínají již 25. února14.02.2020 Již od 25. února je možné registrovat se na vědeckou konferenci Insolvence 2020, která se uskuteční na půdě Vysoké školy ekonomické 21. května (RB 101, 9:00) více

Podle informací soudců vzrostl počet přihlášek pohledávek až trojnásobně16.12.2019 Zajímavá informace se objevila v rámci sedmého ročníku insolvenčního semináře v Pracově u Tábora, který proběhl v první dekádě prosince. Podle některých insolvenčních soudců vzrostl počet insolvenčních návrhů směřujících k oddlužení po účinnosti novely insolvenčního zákona na více než dvojnásobek počtu před novelou, avšak počet přihlášek pohledávek se zvýšil až třikrát. více

Je čas zapsat si do kalendáře 21. květen 2020!15.12.2019 Konference Insolvence 2020 má určený termín - odehraje se 21. května v prostorech Vysoké školy ekonomické v Praze. Celý náš tým se těší na setkání. více

Daniel Hříbal přednášel na konferenci Insolvence 2019 (video)04.10.2019 Daniel Hříbal se podobně, jako několik dalších účastníků květnové konference Insolvence 2019, věnoval otázkám pozdního vstupu dlužníků do insolvenčního řízení. Ostatně jeho vystoupení mělo nakonec název "Motivace podniků a jejich vlastníků k včasnému řešení podnikové krize". více

Jaroslav Schoenfeld: Moratoria příliš nefungují (video)02.10.2019 Jaroslav Schönfeld se ve své přednášce věnoval důvodům, proč moratoria v české insolvenční praxi v podstatě nefungují, proč v pouze minimálním počtu případů je jejich výsledkem zabránění insolvenčnímu řízení a vyřešení úpadku a proč reorganizace zahájené po moratoriích nevykazují uspokojivé výsledky. více

Efektivní zpeněžování aktiv v insolvenci - téma Zdenky Klapalové a Dušana Dvořáka na konferenci Insolvence 2019 (video)03.09.2019 Z hlediska věřitele je úspěšnost zpeněžení aktiv dlužníka v insolvenčním řízení podstatnou podmínkou, aby mohl být celý proces chápán v rámci možností jako pozitivní. Dušan Dvořák (partner DRV Legal) s kolegy se mimo jiné zaobírali aspekty výhodnosti výběrových řízení a aukcí v různých situacích insolvenčního řízení. více

Vystoupení Václava Žaluda ze společnosti Dentos na konferenci Insolvence 2019 (video)19.08.2019 Největší diskusi na květnové konferenci Insolvence 2019 vyvolal zřejmě příspěvek mgr. Václava Žaluda ze společnosti Dentos Europe CS. Ten se týkal právních aspektů procesu oceňování majetkové podstaty. více

David Smejkal z A-Consult plus o insolvenci OKD a ocenění podniku (video)15.08.2019 Na květnové konferenci Insolvence 2019 vystoupil také David Smejkal ze společnosti A-Consult plus. Zdůraznil mimo jiné velikost insolvence OKD a fakt, že ohroženo bylo přes 30 tisíc pracovních míst. více

Ján Lalka o rizicích reorganizace z hlediska forenzního auditora (video)14.08.2019 Jeden z klíčových odborníků společnosti Surveilligence, která se specializuje na forenzní problematiku ve vztahu s ekonomickými ději, analyzoval na květnové konferenci Insolvence 2019, rizika spojená se zahájením reorganizace. více

Archiv

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.