Významní vědci diskutují o vlně bankrotů

21.05.2012

P r a h a (21. května 2012) – Hrozící nebezpečí růstu počtu úpadků bude jedním z hlavních témat vědecké konference „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení“. Ta se uskuteční 22. května od 9.00 v Kongresovém sále ČNB v Praze na Senovážném náměstí.

Podle statistik mezinárodních institucí jsou náklady spojené s insolvenčním řízením v České republice pro věřitele podstatně vyšší než jaký je průměr států OECD, přitom tato řízení přinášejí věřitelům nižší plnění než obdobné procesy v zahraničí,“ uvádí profesorka Eva Kislingerová. Ta stojí v čele mezinárodního vědeckého týmu, který v rámci projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky jako jeden z úkolů řeší vypracování takových změn české legislativy, které by napomohly právě snížení nákladů věřitelů a zvýšení jejich výnosu z insolvenčního řízení.

Na konferenci vystoupí významní odborníci na insolvenční právo z Německa a Slovenska - Prof. Dr. Christoph G. Paulus, LL.M., ředitel Institut für Interdisziplinäre Restrukturierung z berlínské Humboldtovy university a JUDr. Branislav Pospíšil, konkurzní správce, pedagog a autor komentáře ke slovenskému insolvenčnímu zákonu. Mezi hlavní řečníky dopoledního bloku se dále zařadí jeden z nejvýznamnějších znalců insolvenčního práva v České republice Prof. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D. či Ing. Josef Kotrba, Ph.D., vedoucí partner Deloitte pro Českou republiku.

Podle profesorky Kislingerové je nutné reformovat české insolvenční právo z několika zásadních důvodů. „V současné době jsme dospěli do fáze, kdy máme kvalitní insolvenční zákon, který přinesl pro věřitele určitá zlepšení v jejich postavení, ale zdá se, že další posun vpřed již není možný bez celkové změny nahlížení na problematiku úpadku ekonomických subjektů. Začínáme proto diskusi o krocích, které by dále zjednodušily insolvenční řízení, což by znamenalo jeho zrychlení a tedy také nižší náklady na řešení úpadku dlužníka. Ale veškeré naše závěry směřují k tomu, že v českém prostředí se příliš nepohneme vpřed bez toho, že bychom dokázali uchovat aktiva dlužníka pod lepší kontrolou,“ uvádí profesorka Kislingerová. Podle dosavadních výsledků jejího týmu je rozhodujícím důvodem nízkého plnění závazků vůči věřitelům to, že v českém prostředí vstupují podniky do insolvenčního řízení až tehdy, když je jejich majetek buď spotřebován ve snaze o záchranu podniku, nebo je z podniku vyveden mimo kontrolu věřitelů. „Potřebujeme se znovu podívat na to, co je vlastně stav úpadku podniku a kdy nastává. Naším návrhem je zpřísnit definici úpadku tak, aby podniky v potížích byly nuceny řešit svoji situaci podstatně dříve než je tomu nyní,“ prohlašuje profesorka Kislingerová.

Zároveň je podle vědeckého týmu nutné předpokládat, že ještě letos a minimálně v následujícím roce budou velmi zřetelné dopady vleklé hospodářské krize, která sice z hlediska vlivu na hrubý domácí produkt nebo například na produkci průmyslových podniků vyvrcholila již v letech 2009 a 2010, dosud však nebyla překonána a bude se i nadále projevovat právě značným množstvím krachujících firem. „Z hlediska toho, jak výrazně vzrostl význam otázky řešení úpadků dlužníků v ekonomice, nyní zjišťujeme, že toho o průběhu těchto řízení víme vlastně velmi málo. V tomto smyslu slova můžeme říci, že máme značnou potíž se statistikou, která nám neposkytuje dostatek informací o insolvenčních řízeních a o jejich vlivu na celou ekonomiku,“ dodává profesorka Kislingerová.

 

 

Celá zpráva ve formátu MS Word je ke stažení zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.