Tým Výzkum insolvence pokračuje bez podpory TAČR

18.09.2016

I když tým Výzkum insolvence získal pro roky 2016 a 2017 podporu Technologické agentury ČR na pokračování bádání v oblasti insolvenčních řízení,z důvodu nedostatku finančních prostředků se přijetí předloženého projektu neproměnilo také ve financování výzkumu.

Nicméně podle docenta Luboše Smrčky to v žádném případě neznamená, že by tým s výzkumem končil. "Naše práce pokračuje a pokračovat bude i nadále. Za prvé budou fungovat naše webové stránky, takže například data z výzkumů zůstávají zcela přístupná. Za druhé je nyní tým Výzkum insolvence personálně i organizačně spojen s Centrem restrukturalizace a insolvence (CRI) při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze." CRI pracuje s podporou soukromých subjektů, nicméně je primárně akademickým pracovištěm. Je institucí pro poradenskou, pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti krize podniku, jejích příčin, průběhu a řešení. V rámci své společenské odpovědnosti přispívá i k výzkumu a praktickému zvládnutí problematiky osobních bankrotů.

"Mnoho lidí se mne také ptalo, zda budeme rozšiřovat počet prozkoumaných případů. Chci zájemce o data ujistit, že ano a že snad již velmi vrzy zveřejníme několik stovek dalších údajů," dodal docent Smrčka.

Co se týká spolupráce a propojení s Centrem restrukturalizace a insolvence, jde o naprosto logický krok, který v sobě nese značnou synergii. "Již od začátku CRI jde o personálně i odborně velmi úzce spojené aktivity. V praxi týmu Výzkum insolvence se objevovalo mnoho situací, kdy byl tým požádán ať již státními institucemi nebo soukromými subjkety o spolupráci takového typu, která v podstatě nebyla možná ve chvíli, kdy byl náš tým koncipován čistě jako vědecký a akademický. CRI má podstatně větší možnosti l tomu, aby rozvíjel spolupráci s komerčními subjekty," dodal docent Smrčka.

Více o CRI a jeho aktivitách ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.