Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence: Výnos věřitelů z insolvenčních řízení nedosahuje ani čtyř procent

16.04.2013

P r a h a (16. dubna 2013) – Výnosy věřitelů z insolvenčních řízení probíhajících před českými soudy jsou podstatně nižší, než se obvykle předpokládá a pět let používání insolvenčního zákona v tomto směru neznamenalo nějaký výraznější krok dopředu – to je jeden ze statisticky prokazatelných závěrů, který zazní na vědecké konferenci „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v prostorách České národní banky.

Na konferenci totiž zazní závěry statistického zkoumání vzorku insolvenčních řízení, která byla uskutečněna od účinnosti insolvenčního zákona (1. ledna 2008) do současnosti. Podle těchto zkoumání je například výnos nezajištěných věřitelů z insolvenčních řízení pouhých 1,26 procenta z jejich pohledávek, u zajištěných věřitelů pak jde o 24,96 procenta z objemu pohledávek a to znamená, že celkový výnos věřitelů se pohybuje pod čtyřmi procenty z celkového objemu přihlášených a uznaných pohledávek.  „Zvláště údaje o nízkém výnosu zajištěných věřitelů jsou šokující,“ poznamenal k tomu jeden z autorů výzkumu Luboš Smrčka z pražské Vysoké školy ekonomické s tím, že se dosud předpokládal v tomto případě výnos nad hladinou padesáti procent. „Nyní máme k dispozici vzorek několika stovek případů insolvenčních řízení, ještě letos chceme zpracovat dalších několik set a během příštích dvou nebo tří let bychom rádi zpracovali veškeré případy zahájené po účinnosti zákona,“ poznamenal Smrčka.

Vedoucí týmu Výzkum insolvence Eva Kislingerová k tomu dodala:  „Za poslední roky se uskutečnilo několik novelizací insolvenčního zákona a byla zde snaha zlepšit fungování celého systému, ale naše zkoumání naznačují, že zatím to nebylo příliš úspěšné. Možná i kvůli tomu, že až dosud se legislativa a zákonodárci nemohli opřít o nějaká exaktní data o skutečných výsledcích insolvenčních procesů. My jim nyní tato data zajistíme, což by mohlo vést v budoucnosti k tomu, že zákon bude upraven takovým způsobem, který zajistí věřitelům jejich peníze, nebo alespoň významnou část jejich peněz.“ Podle profesorky Kislingerové totiž není hlavním problémem nedokonalost insolvenčních řízení nebo například chyby soudů, ale skutečnost, že v českých poměrech vstupují podnikatelské subjekty do insolvenčních řízení vyprázdněné a již v nich není řádný majetek. „Je třeba majitele a manažery donutit k tomu, aby insolvence podniků začínala v době, kdy ještě celé řízení má smysl,“ poznamenal Luboš Smrčka.

Na čtvrteční konferenci však vystoupí také řada významných českých a slovenských odborníků na oblast insolvenčního práva (viz program konference na závěr tiskové zprávy).

Konference je součástí činnosti vědeckého týmu Výzkum insolvence, který řeší projekt "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin". Ten je registrovaný u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093.

Zahájení konference:

8:45 - 9:00 Registrace

9:00 - 9:20 Zahájení konference – prof. Ing. Richard HINDLS, CSc., dr.h.c., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze a prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc., odborný garant

Dopolední program:

9:20 - 10:00 JUDr. Tomáš RICHTER, LL.M., Ph.D., Of Counsel, Clifford Chance LLP, Prague/Institut ekonomických studií FSV UK: Insolvenční zákon, verze 2.0

10:00 - 10:30 JUDr. František PÚRY, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky: Insolvenční řízení a trestní právo

10:30 - 11:00 Mgr. Daniel HŘÍBAL,MBA, Česká bankovní asociace, předseda pracovní skupiny pro Work Out: Novela insolvenčního zákona z pohledu bank

11:00 - 11:30 JUDr. Branislav POSPÍŠIL, Pospíšil & Partners, k. s., Bratislava, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislavě, konkurzní správce, člen komise pro novelizaci konkurzního práva na Slovensku, autor komentáře k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii: Slovenské skúsenosti s poslednou novelou zákona okonkurze a reštrukturalizácii

11:30 - 12:00 Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D ., Taťána RAKYTOVÁ , Vysoká škola ekonomická v Praze, Prezentace výsledků průzkumu v oblasti uplatňování insolvenčního zákona v praxi – I. část Reorganizace

12:30 - 13:00 Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D. – tým studentů magisterského studia, Vysoká škola ekonomická v Praze Prezentace výsledků průzkumu v oblasti uplatňování insolvenčního zákona v praxi  - II. část Konkurz

13:00 - 13:30 Ing. Jan ŠVOMA, MBA, ředitel Debt Recovery Department České exportní banky: Poznatky insolvenčních řízení v Rusku

13:30 - 14:00 Mgr. Juraj ALEXANDER, LL.M, Salans Europe LLP, Prague/ Institut ekonomických studií FSV UK: Případová studie – věřitelská reorganizace

14:00 – 14:30 Mgr. Jiří TOMOLA, White&Case LLP, partner: Změny Insolvenčního zákona a jejich dopad na uspokojení věřitelů

14:30 – 15:00 Mgr. David SMEJKAL, ředitel znaleckého ústavu A-Consult PLUS spol. s.r.o.: Vybrané okruhy z oblasti oceňování podniku v insolvenci

15:00 – 15:25 Ing. Olga KUPEC, Ph.D.,ABYDOS, s.r.o.: Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

15:25 – 15:50 Ing. Jiří RAJL, výkonný ředitel CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.: Vazba vývoje osobních bankrotů a zadlužení osob v registrech klientských informací

15:50 – 16:00 Závěr konference - Prof. Ing. Eva KISLINGEROVÁ, CSc.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.