Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k workshopu na téma „Model finanční křehkosti“

27.10.2015

P r a h a (27. října 2015) – Při příležitosti dokončení prací na adaptaci Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti na české prostředí uspořádal vědecký tým Výzkum insolvence workshop, na kterém prezentoval výsledky svého bádání. Workshop se konal 26. října 2015 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, přednášejícím byl Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. Workshop byl hojně navštíven především odborníky z praxe, ale také řadou insolvenčních soudců a dalších specialistů.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie pořádala tento workshop v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“.

Hlavní náplní workshopu bylo představení upraveného Goodhart-Tsomocosova modelu finanční křehkosti adaptovaného na české prostředí a seznámení účastníků se software Fragsimv2, který je softwarovým nástrojem sloužícím k řešení výše zmíněného modelu finanční křehkosti.

"Jde o velmi specifickou záležitost, která je náročná z pohledu matematických postupů," poznamenal k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka. Nicméně podle jeho slov může mít nově adaptovaný model velký praktický význam pro prognózování chování bankovních portfólií, ale i pro odhady dopadů různých variant vývoje ekonomiky na platební schopnost českých rodin. "V poslední době, přesněji v posledních čtvrtletích, jsme svědky zlepšování platební morálky českých rodin, ale podle nás to nutně nebude mít dlouhé trvání. S uvolněním úvěrové politiky bank dojde k určitému nárustu defaultu, neboť jsme toho názoru, že úvěrová expanze je nyní rychlejší než jakou by ospravedlňoval celkový ekonomický vývoj. Problém vidíme v tom, že i když ekonomické ukazatele na makro úrovni vykazují podle očekávání dobrá čísla, překlápění tohoto trendu do rodinných poměru jde pomaleji. Podobně jako Česká národní banka bychom i z důvodů finanční stability hospodářství viděli raději vyšší růst mezd. Přičemž chápeme, že je zde velmi pozitivní progres v nezaměstnanosti, což je nutné opravdu ocenit - nicméně výraznější růst reálných mezd bychom považovali v tuto chvíli za možná ještě podstatnější," dodal docent Smrčka.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.