Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi

15.04.2015

P r a h a (15. dubna 2015) – V úterý 14. dubna 2015 se již po šesté v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2015 – Šedé zóny a selhání v insolvenční praxi.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra strategie pořádala tuto mezinárodní vědeckou konferenci pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. v rámci projektu TA ČR TD020190 „Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky“.

Na konferenci vystoupilo mnoho odborníků na problematiku insolvence, mimo jiné např. JUDr. Tomáš Richter, LL. M., Ph.D. (Clifford Chance LLP, Praha / IES FSV UK Praha / člen expertní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro insolvenční právo), Gijs van Dijck, LL. M., Ph.D. (Tilburg University), Ing. Karel Dřevínek, LL. M., Ph.D. (WEIL, GOTSHAL & MANGES, přední odborník v oblastech práva fúzí a akvizic, restrukturalizací a insolvencí.). Další skupinou vystupujících byli členové vědeckého týmu projektu, např. Ing. Lee Louda (Louda IS, insolvenční správce), doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA (VŠE, poradce v oblasti oceňování, strategie a nákupů a prodejů podniků), Ing. Jan Švoma (VŠE).

Významným bodem konference proto bylo vystoupení výzkumného pracovníka z pražské Vysoké školy ekonomické (Prezentace výstupů projektu TA ČR). Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. v něm seznámil odbornou veřejnost s novými údaji o skutečných výsledcích insolvenčních řízení v České republice.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.