Tiskové zprávy

Tisková zpráva k semináři v Poslanecké sněmovně13.11.2014 V insolvenčních řízeních, které byly zahájeny po 1. lednu 2008 a byly pravomocně ukončeny před koncem roku 2013, bylo souhrnně řešeno asi za 130 miliard korun pohledávek zajištěných a nezajištěných věřitelů. Tyto pohledávky byly u zajištěných věřitelů vyplaceny pouze ve výši necelých 30 procent z celkového požadovaného objemu, u pohledávek nezajištěných je poměr uspokojení necelých pět procent z vymáhané sumy. Tito věřitelé se tak během zmíněného časového období dočkali dohromady pouze asi 10,7 miliardy korun. více

Tým Výzkum insolvence k návrhu na snížení vstupní brány pro reorganizaci10.09.2014 P r a h a – Na konci srpna zveřejnila Asociace malých a středních podnikatelů svůj požadavek vůči Ministerstvu spravedlnosti České republiky, aby tato instituce připravila novelu insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). Podstatou této novely má být další snížení „velikostního testu“ podniků pro vstup do reorganizace. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence k mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 201420.05.2014 Již po páté se v prostorách pražské centrály České národní banky sešli na mezinárodní vědecké konferenci specialisté na problematiku defaultu dlužníků, insolvencí, reorganizací a otázky vymáhání pohledávek. Letošní ročník pravidelného setkání dostal název Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům. více

Archiv

2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.