Tiskové zprávy

Tisková zpráva týmu Výzkum insolvence ke zveřejnění výsledků analýzy druhé vlny statistických šetření18.10.2013 Vědecký tým Výzkum insolvence zahájil v roce 2012 sérii statistických zkoumání skutečných výsledků insolvenčních řízení vedených v České republice po 1. lednu 2008, tedy po účinnosti nyní platného insolvenčního zákona (Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení). Z výsledků šetření například vyplývá, že výnosy věřitelů z těchto řízení jsou velmi nízké. více

Tisková zpráva vědeckého týmu Výzkum insolvence: Výnos věřitelů z insolvenčních řízení nedosahuje ani čtyř procent16.04.2013 P r a h a (16. dubna 2013) – Výnosy věřitelů z insolvenčních řízení probíhajících před českými soudy jsou podstatně nižší, než se obvykle předpokládá a pět let používání insolvenčního zákona v tomto směru neznamenalo nějaký výraznější krok dopředu – to je jeden ze statisticky prokazatelných závěrů, který zazní na vědecké konferenci „Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?“. Ta se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna v prostorách České národní banky. více

Archiv

2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.