Počet insolvencí v Německu výrazně klesá - dobré znamení pro Českou republiku?

17.02.2014

Podle posledních zpráv (společnost Creditreform) se významným způsobem snížil počet insolvenčních řízení v Německu. K poklesu došlo jak v případě podniků a obchodních společností, tak u fyzických osob.

Creditreform k tomu ve své tiskové zprávě uvedl:

"Počet insolvencí v Německu výrazně klesal v roce 2013 v obou sledovaných kategoriích, tedy mezi firmami i spotřebiteli. O 8,4 procenta se snížil počet podnikových insolvencí, na celkem 26.300 případů (předchozí rok: 28.720). Jde o nejnižší údaj za posledních 14 let. Počet spotřebitelských insolvencí se snížil o 6,7 procenta. V celém Německu v roce 2013 žádalo o oddlužení 91.500 osob, v roce 2012 to bylo 98.050 spotřebitelů. Prudký pokles dokládá srovnání s rokem 2010, kdy návrh na osobní bankrot podalo celkem 109,960 spotřebitelů (pokles o jednu šestinu, resp. 16,8 procenta)."

Podle vedoucí týmu Výzkum insolvence profesorky Evy Kislingerové to může pro Českou republiku znamenat dobré zprávy. "Snižující se počet insolvencí v Německo, což je z pohledu české ekonomiky zcela klíčový trh, naznačuje, že růst u našich západních sousedů stojí na dobrých základech. Berlín se nezalekl poněkud šokující výzvy ze strany Mezinárodního měnového fondu a obecně z francouzských kruhů, aby Německo omezilo svůj obchodní přebytek, pokračuje ve své politice a právě země, jako ČR, z toho budou silně profitovat," poznamenala profesorka Kislingerová. Podle ní je docela možné, že by v nejbližší době mohlo dojít k revizi odhadů vývoje insolvenčních řízení na roky 2014 a následující období, které jsou dosud dosti pesimistické. "Budeme tyto zprávy analyzovat, ale i některé signály z domova jsou poměrně dobré, takže si lze představit určitou úpravu našich předpokladů," dodala.

V současnosti platné předpovědi vývoje počtu insolvenčních řízení shrnuje tato tabulka z příspěvku profesorky Evy Kislingerové na vědecké mezinárodní konferenci 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics, Finance Department, 9th – 10th September 2013.

Tabulka: Předpokládaný vývoj počtu insolvenčních návrhů a počtu skutečně vyhlášených konkurzů v letech 2013 až 2017. Zdroj: ČNB, vlastní odhady

Rok

Firmy (návrhy)

Návrhy (y/y %)

Vyhlášené

konkurzy

Konkurzy (y/y, %)

Úvěry (y/y %)

HDP (y/y %)

2013

10 100

20,3

2 050

8,0

0,5

-1,5

2014

11 161

10,5

2 112

3,0

2,0

2,1

2015

11 774

5,5

2 154

2,0

5,5

3,3

2016

11 774

0,0

2 111

-2,0

3,0

2,5

2017

11 127

-5,5

1 931

-8,5

3,0

2,0

Celý text příspěvku profesorky Kislingerové z této konference je kl dispozici zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.