Databázový přehled insolvenční situace v zájmových zemích

20.07.2014

Vědecký tým se v rámci řešení projektu soustředil za vybranou skupinu zemí, které byly identifikovány jako státy významné pro český zahraniční obchod, primárně pro exportní strategii. Metodologie výběru je uvedena níže.

Jednotlivé vyhodnocené státy a odkazy na příslušné studie:

Skupina sousedních zemí a nejbližších partnerů:

Německo

Slovensko

Polsko

Rakousko

 

Další rozhodující obchodní partneři z oblasti EU28:

Francie

Velká Británie

Itálie

Nizozemsko

Maďarsko

Belgie

Španělsko

Švýcarsko

Švédsko

Dánsko

 

Perspektivní státy, se kterými lze očekávat posilování obchodní výměny:

Rusko

Čína

Brazílie

Indie

Jižní Afrika

 

Metodologie výběru zájmových zemí je k dispozici ZDE.

Vybrané analýzy jsou použity z materiálů Doing Business.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.