Mezinárodní srovnání insolvenčních řízení

Tato rubrika je především místem, kde zájemci naleznou různá statistická srovnání výkonnosti jednotlivých insolvenčních systémů primárně v Evropské unii, ale také v řadě dalších zemích. Povětšinou tedy jde o tabulky a případně datové soubory.

Rusko: Blíží se největší krach v novodobých dějinách země, který představuje nebezpečí dominového efektu21.09.2014 Pravděpodobně největší bankrot v novodobých dějinách Ruské federace je zřejmě již jenom otázkou týdnů. Ocelářský, těžařský a metalurgický koncern Mechel, který zaměstnává podle webových stran podniku asi 70 tisíc lidí, nebude s největší pravděpodobností možné zachránit. Firma je zatížena dluhem převyšujícím 8,6 miliardy dolarů a úřady již potvrdily, že krach je s velkou pravděpodobností neodvratný. více

Databázový přehled insolvenční situace v zájmových zemích20.07.2014 Vědecký tým se v rámci řešení projektu soustředil za vybranou skupinu zemí, které byly identifikovány jako státy významné pro český zahraniční obchod, primárně pro exportní strategii. Metodologie výběru je uvedena níže. více

Insolvenční situace v Evropě - roky 2013 a 201401.07.2014 Negativní dopady krize přetrvávají – Evropa je rozdvojena, avšak u našich největších obchodních partnerů se situace významně zlkepšuje. To platí především o Německu. více

Srovnání insolvenčních parametrů ve vybraných evropských zemích a ve státech důležitých pro český export25.06.2014 Členové týmu Výzkum insolvence prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. a Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. připravili rozsáhlé srovnání některých parametrů insolvenčnícvh řízení řady zemí, přičemž jde o státy, které byly týmem identifikovány jako klíčové z hlediska českéhjo zahraničního obchodu. více

Počet insolvencí v Německu výrazně klesá - dobré znamení pro Českou republiku?17.02.2014 Podle posledních zpráv (společnost Creditreform) se významným způsobem snížil počet insolvenčních řízení v Německu. K poklesu došlo jak v případě podniků a obchodních společností, tak u fyzických osob. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.