Analýza zahraničního obchodu ČR a definování největších partnerů - revize

17.09.2012

V rámci prací na definování hlavních zemí, ve kterých má Česká republika silnější obchodní zájmy, vytvořil tým Výzkum insolvence interní analýzu zahraničního obchodu České republiky z pohledu klíčových regionů cílení exportu. Původní text vznikl a byl publikován v září roku 2012, nynější varianta je z prosince 2013 a ledna 2014(s použitím nových statistických dat).

Na základě výsledků byly definovány země, ve kterých budou primárně analyzovány insolvenční systémy z hlediska jejich rizikovosti pro české exportéry. Tým dospěl k těmto základním závěrům:

Závěry z hlediska výzkumného projektu

  Z těchto důvodů jsme se v rámci řešení projektu soustředili primárně na tyto státy:

-          Německo

-          Slovensko

-          Polsko

-          Rakousko

V další rovině pak na zbylé země EU27 (respektive EU28), zvláště pak na:

-          Francii

-          Velkou Británii

-          Itálii

-          Nizozemsko

-          Maďarsko

-          Belgii

-          Španělsko

-          Švýcarsko

-          Švédsko

-          Dánsko

A konečně na perspektivní státy, se kterými lze očekávat posilování obchodní výměny:

-          Rusko (i když v posledních obdobích obchod spíše stagnuje)

-          Čínu

-          další země BRICS (tedy Brazílie, Indie a Jižní Afrika)

Celá analýza je k dispozici zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.