Obchodní vztahy České republiky

Příspěvky v této rubrice se zabývají problematikou obchodní výměny českých společností se zahraničím a otázkami zahraničního obchodu.

Obchod s prioritními (a rizikovými) zeměmi roste pomaleji08.07.2014 Obchodní výměna (zboží) s tak zvanými prioritními zeměmi (státy, u kterých byl rozvoj obchodních vztahů definován jako oblast zvláštního významu a strategicky podstatný do budoucnosti) roste podle posledních statistik MPO (zprostředkovaných ČSÚ) pomaleji, než zbytek zahraničního obchodu. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.