Obchodní vztahy České republiky

Příspěvky v této rubrice se zabývají problematikou obchodní výměny českých společností se zahraničím a otázkami zahraničního obchodu.

Obchod s prioritními (a rizikovými) zeměmi roste pomaleji08.07.2014 Obchodní výměna (zboží) s tak zvanými prioritními zeměmi (státy, u kterých byl rozvoj obchodních vztahů definován jako oblast zvláštního významu a strategicky podstatný do budoucnosti) roste podle posledních statistik MPO (zprostředkovaných ČSÚ) pomaleji, než zbytek zahraničního obchodu. více

Analýza zahraničního obchodu ČR a definování největších partnerů - revize17.09.2012 V rámci prací na definování hlavních zemí, ve kterých má Česká republika silnější obchodní zájmy, vytvořil tým Výzkum insolvence interní analýzu zahraničního obchodu České republiky z pohledu klíčových regionů cílení exportu. Původní text vznikl a byl publikován v září roku 2012, nynější varianta je z prosince 2013 a ledna 2014(s použitím nových statistických dat). více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.