Zajímavá práce o poměrech v Rusku - zvláště pro ekonomy z praxe

14.10.2013

Na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2013 - konec jedné etapy, začátek další (Praha, 18. dubna 2013, Česká národní banka) vystoupil také ředitel Debt Recovery Department České exportní banky Jan Švoma s příspěvkem, který vycházel z jeho bohatých zkušeností z Ruska a z jednání s ruskými dlužníky. Jeho vystoupení bylo velmi neotřelé, ale bylo přijato s velkým zájmem.

To dokazuje i videozáznam jeho vystoupení (zde). Co se prezentace k jeho vystoupení týká, ta je k dispozici zde..

Samotný text příspěvku pana ředitele, i ten je k dispozici ke stažení nebo prohlédnutí zde, se zabýval především těmi okolnostmi vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, které jsou specifické pro ruské poměry. Hovoří hodně o regionálních zvláštnostech a varuje české podnikatele před některými zvyklostmi, které jsou z pohledu Čecha velmi nastandardní. Zde umístěný text je v podstatě identický s předneseným vystoupením na konferenci a stal se také základem jedné z kapitol publikace Insolvenční praxe v Ceské republice 2008 až 2013, kterou vydalo nakladatelství C.H.Beck.Více o knize naleznete zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.