Skvělá práce o podmínkách insolvencí v Německu, Británii a ve Francii

09.10.2013

Řada insolvenčních systémů je politickými špičkami jednotlivých zemí označována za takové, které mají preferovat reorganizaci, tedy teoreticky postup sanační, oproti konkutzu, tedy postupu likvidačnímu. Mnoho let panoval názor, že pomocí "nastavení" legislativy je opravdu možné směřovat chování ekonomických subjektů a dosáhnout toho, že věřitelé budou dávat větší šance revitalizaci podniku dlužníka.

Výraznou ranou pro zastánce této teorie byla zásadní práce Sergeje Davydenka a Juliana Frankse, která obsahuje řadu poznatků o těchto procesech ve Velké Británii, v Německu a ve Francii. Tato práce pod anglickým názvem Do Bankruptcy Codes Metter? A Study of Defaults in France, Germany a ve Spopjeném království je k dispozici zde. Tato studie měla vliv i na směřování úvah vědeckého týmu, přičemž byla jedním z podnětů ke zkoumání otázky vlivu kvality legislativy v insolvenční oblasti na celkovou kvalitu legislativních procesů v dané zemi.

Česká verze textu pod názvem Jak důležitá je insolvenční legislativa? Studie defaultů firem ve Francii, Německu a Velké Británii je k dispozici zde.

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.