Klasická Altmanova práce o předpovídání insolvence

06.10.2013

V rámci projektu Výzkum insolvence se vědecký tým zavázal přibližovat české podnikatelské i vědecké veřejnosti klíčové teoretické práce o insolvenčním právu a také vytvořit databázi různých údajů a textů, které umožňují mezinárodní srovnávání insolvenčních procesů. Jednou ze základních prací k teorii insolvence a k logice insolvenčních procesů je klasické dílo Edwarda I. Altmana Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy.

Jde o práci volně dostupnou, která vznikla již v roce 1968 a určila do značné míry další úvahy o tématu. Celou práci ve formátu pdf naleznete zde.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.