Analytické texty

V této rubrice postupně zveřejňujeme kratší i rozsáhlé vědecké práce, které se zabývají teorií insolvenčního práva, porovnávají a analyzují insolvenční prostředí v jednotlivých zemích, především v evropských státech a v dalších zemích, se kterými má Česká republika výraznou obchodní výměnu. Významné místo má problematika evropského práva a jeho vlivu na insolvenční řízení v jednotlivých zemích. Zde také uveřejňujeme řadu teoretických statí, které jsou významné z hlediska vývoje celého přemýšlení o insolvenčních procesech a systémech.

Zajímavá práce o poměrech v Rusku - zvláště pro ekonomy z praxe14.10.2013 Na mezinárodní vědecké konferenci Insolvence 2013 - konec jedné etapy, začátek další (Praha, 18. dubna 2013, Česká národní banka) vystoupil také ředitel Debt Recovery Department České exportní banky Jan Švoma s příspěvkem, který vycházel z jeho bohatých zkušeností z Ruska a z jednání s ruskými dlužníky. Jeho vystoupení bylo velmi neotřelé, ale bylo přijato s velkým zájmem. více

Skvělá práce o podmínkách insolvencí v Německu, Británii a ve Francii09.10.2013 Řada insolvenčních systémů je politickými špičkami jednotlivých zemí označována za takové, které mají preferovat reorganizaci, tedy teoreticky postup sanační, oproti konkutzu, tedy postupu likvidačnímu. Mnoho let panoval názor, že pomocí "nastavení" legislativy je opravdu možné směřovat chování ekonomických subjektů a dosáhnout toho, že věřitelé budou dávat větší šance revitalizaci podniku dlužníka. více

Klasická Altmanova práce o předpovídání insolvence06.10.2013 V rámci projektu Výzkum insolvence se vědecký tým zavázal přibližovat české podnikatelské i vědecké veřejnosti klíčové teoretické práce o insolvenčním právu a také vytvořit databázi různých údajů a textů, které umožňují mezinárodní srovnávání insolvenčních procesů. Jednou ze základních prací k teorii insolvence a k logice insolvenčních procesů je klasické dílo Edwarda I. Altmana Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. více

Archiv


O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.