V časopisu Ekonom vyšel text o systému včasné výstrahy

13.11.2020

Evropská směrnice o restrukturalizaci a insolvenci zadává členským zemím vypracování a zpřístupnění systému včasné výstrahy. Ten by měl ekonomickým subjektům umožnit rozpoznat finanční obtíže v jejich raném stádiu.

„Po zadání jednoduše dostupných účetních údajů dá systém včasné výstrahy podnikateli signál, zda firma není ve finanční tísni nebo k ní směřuje,“ vysvětluje v článku pro časopis Ekonom Michal Kuděj, který vyvinul ve výzkumném týmu pražské VŠE vedeném Jaroslav Schönfeldem algoritmus nazývaný Early Warning System (EWS). EWS má fungovat na bázi semaforu, který označí určité úrovně možného ohrožení společnosti. Generovaná data bude možné jednoduše exportovat do excelovské tabulky, nicméně nejčitelnějším signálem integrace konkrétního výsledku finanční analýzy má být jediné číslo. Tým výzkumníků podrobil algoritmus rozsáhlému testování. Například u podniků, na které byl podán insolvenční návrh v roce 2018, systém indikoval stanovené problémy s úspěšností mezi 90 a 95 procenty.
Stejné číslo časopisu Ekonom obsahuje také rozhovor s Tomáš Richter o preventivních restrukturalizacích, mimořádných moratoriích a možnostech řešení covidové situace v oblasti insolvencí.

Text článku s Michalem Kudějem naleznete ZDE.O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.