Sborník z konference ve Zlíně je volně k dispozici

27.06.2015

Na Universitě Tomáše Baťi ve Zlíně se 23. až 24. dubna 2015 konala již posedmé mezinárodní vědecká konference, jako tradičně za pořadatelství Fakulty managementu a ekonomiky. Podobně jako v minulých letech, i tentokrát vědecký tým Výzkum insolvence prezentoval v rámci akce svoje výsledky. Nyní je volně k dispozici sborník prací, v němž je zveřejněn i příspěvek, jehož jedním ze spoluautorů je docent Luboš Smrčka.

Práce vznikla ve spolupráci s další členkou vědeckého týmu Marií Pasekovou a dále se Zuzanou Fišerovou a Dagmar Bařinovou"Již delší dobu se zabýváme problematikou insolvenčních řízení vedených se soukromými osobami, což je oblast, která nabízí mnoho zajímavých možností a problémů,"  poznamenala docentka Paseková. Podle jejího názoru je lepší poznání insolvenčního prostředí a jeho výsledků naprostá nutnost ve chvíli, kdy je zájem novelizovat insolvenční zákon. "Je zde mnoho podnětů k různým posunům našeho insolvenčního zákona směrem k dlužníkům nebo naopak směrem k věřitelům. Nelze si ale představit, že bychom se touto problematikou zaobírali bez toho, že bychom poznali skutečné výsledky řízení," dodala.

Celý sborník je možné najít ZDE, Práce Marie Pasekové, Luboše Smrčky a dalších dvou spoluatorkyň je na stránkách 1169 až 1175 pod názvem Debt Relief of Individuals and the Rate of Satisfaction of their Creditors in the Czech Republic. Abstrakt anglicky psané práce je zde:

According to statistics, the indebtedness of Czech households has been on the rise since 2000, while a broadening supply from the financial sector, the growing standard of living (which is connected with debt financing of housing) and the tendency to favour a consumer lifestyle have contributed to the growing volume of credits. The aim of our survey is to ascertain the extent to which creditors of debtors in debt relief are satisfied. A sample of insolvency proceedings permitted in 2008 was surveyed. Of these insolvency proceedings, we selected personal bankruptcies which underwent the five-year repayment period required by the insolvency act. A situation emerges in which we can for the first time evaluate the success of creditors satisfaction on the basis of concrete data which we gained from the insolvency register. On the basis of a survey, it was found that individual creditors are satisfied to 50 % of their ascertained receivables. The given initial finding is interesting especially in view of the fact that the law itself prescribes a 30 % minimal limit of satisfaction for debtors.
Further, the survey focused on the problem of securing receivables. The insolvency act has markedly changed the position of the creditor which secures its receivable by some form of collateral. A secured receivable can be monetized during the course of insolvency proceedings, and following the deduction of connected expenses the entire proceeds from the monetized property belong to the secured creditor. By contrast, in a case of personal bankruptcy a non-secured creditor is satisfied according to a percentage in a payment schedule. We surveyed especially the proportion of secured receivables and the form of collateral. From the data it stemmed that 19.62 % of receivables are secured with the debtor’s property, most frequently a house, plot of land, flat or other form of collateral.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.