Research Note Marie Pasekové ve významném zahraničním časopise

15.04.2013

V rubrice Research Note významného vědeckého časopisu International Advances in Economic Research publikovala Marie Paseková text The Development of Insolvency Proposals in the Czech Republic, ve kterém shrnula výsledky zkoumání postojů českých majitelů malých a středních firem k problematice insolvenčního řízení a jejich důvěru v tyto procesy.

Vydavatelem International Advances in Economic Research je společnost Springer, se kterou nyní vyjednáváme možnost přetisknout text Marie Pasekové, nicméně zájemci o data z výskumu je mohou najít zde a popřípadě ve studii, kterou jsme zveřejnili zde. Na tomto místě nyní zveřejňujeme první část textu Marie Pasekové: "This paper concerns the development of insolvency proposals in the Czech Republic in the period 2008–2011, with reference to the issue of solvency representatives of small and medium business. The aim is to analyse the number of insolvency proposals and to conduct a survey among leading representatives of the business environment. Since 2008, a number of problems have emerged, including decreasing demand and a number of fiscal measures (intended to stabilize public budgets, for example) that have been put into effect. One of the above mentioned problems is the growing number of insolvency proposals related not only to business units, but also to their customers, suppliers, and non-enterprising individuals."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.