Profesorka Kislingerová vydala Sedm smrtelných hříchů podniků

04.12.2013

Za trochu jinou a poněkud zvláštní lze považovat novou knihu profesorky Evy Kislingerové Sedm smrtelných hříchů podniků - Úpadek a etika managementu. Na přelomi listopadu a prosince ji vydalo nakladatelství C.H. Beck v Praze.

V úvodu autorka mimo jiné píše: "Ekonomové jsou z faktu, že podniky krachují a odcházejí z hospodářského prostředí, velmi často v jistých zřetelných rozpacích. Na straně jedné přijímají default podniků, jejich insolvenci a povětšinou logický výsledný bankrot jako nezpochybnitelnou součást životního cyklu obchodních společností. Na straně druhé jsou znovu a znovu překvapováni zjevnou iracionalitou mnohých jednotlivých případů, kdy podniky končí svoji existenci naprosto evidentně nikoliv kvůli objektivnímu vývoji trhů, ale v důsledku z vnějšího a zpětného pohledu nepochopitelných fatálních chyb a omylů manažerů, kterým byly tyto podniky svěřeny do péče." Některé informace o knize si můžete přečíst také na stránkách školy (zde).

Za web Výzkum insolvence jsme se profesorky Kislingerové zeptali: Který ze smrtelných hříchů se podle Vás nejvíce odráží v managementu?

"Podle mne je to jednoznačně pýcha. Abychom si správně rozumněli - smrtelnými hříchy nejsou myšleny konkrétní činy, ale určité lidské vlastnosti, které má každý z nás v sobě zakódované a se kterými celý život tak nebo onak, s takovým nebo onakým výsledkem bojuje. Pýchu přímo vyvolává, ponouká a aktivuje úspěch. To asi zná v podstatě každý - kdo jde rychle nahoru, rychle se mu daří, je velmi úspěšný, ten často zapomíná na opatrnost i slušné vychování. I v našich výzkumech docházíme mnohdy k tomu, že právě pýcha je významným důvodem krachů firem, protože pyšný člověk hromadí chyby. A pokud je zároveň mocný, pak ho dosti často nikdo na jeho chyby neupozorní nebo nejsou tato upozornění vyslyšena. V této knize jsou mnohdy konstatovány jednoduché věci, vlastně jde o situace a vztahy, které v podstatě každý zná, každý se s nimi setkal, nějak ho zasáhly a postihly. Ale myslím, že někdy je potřeba podívat se právě na jednoduché věci v širším kontextu ekonomiky i etiky, prostě v širším kontextu společenských věd. Pak nám ukazují překvapivé souvislosti a daleko jasněji jsou vidět složité výsledky jednoduchých činů."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.