Profesor Smrčka poskytnul rozhovor serveru Češi v právu

16.09.2019

Redakce ho požádala o výpravu zpět do historie - a to do historie půjčování peněz a vymáhání pohledávek v socialistickém Československu.

Celý rozhovor je možné najít ZDE.

Redakce se mimo jiné zeptala:

Pokud se někdo i přesto dostal do prodlení se splácením nebo třeba přestal platit jiné své závazky, hrozily mu nějaké postihy?

Jestliže se pohybujeme v oblasti legálních úvěrů, tak o postizích v podstatě nemá smysl hovořit, protože téměř nemohly nastat v jiné podobě než ve vynucení splacení závazku. A tady docházelo k vcelku běžnému vymáhání pohledávky.

Tehdejší občanský soudní řád poměrně přesně popisoval postup při vymáhání pohledávky výkonem rozhodnutí – jakkoliv z dnešního pohledu mohou některá ustanovení působit přinejmenším humorně. Uváděl například následující: „Po nařízení výkonu rozhodnutí se postará předseda senátu o jeho provedení. Může požádat o součinnost národní výbor a společenské organizace, kterým jsou známy poměry povinného a které mohou vést povinného k tomu, aby dobrovolně plnil, co mu rozhodnutí ukládá. Považuje-li to předseda senátu za vhodné, doručí jim také nařízení výkonu rozhodnutí.“

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.