Prestižní časopis Politická ekonomie uveřejnil práci o vztahu insolvencí a virtuálních adres

03.07.2017

Specifickým problémem vztahu mezi existencí virtuální adresy podnikatelského subjektu a pravděpodobností insolvenčního řízení s těmito subjekty, na které spolupracovali i členové týmu Výzkum insolvence, se zabývá text, který ve třetím čísle ročníku 2017 zveřejnil prestižní časopis Politická ekonomie.

Práci s názvem Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly připravil tým autorů Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová a Jan Plaček.Celý text je k dispozici ZDE.

Abstract:

The aim of the research is to show differences between characteristics of insolvency proceedings of traditional and virtual enterprises. This paper focuses on results of insolvency proceedings in the case of enterprises which do not have a traditional headquarter. Instead of the traditional headquarter these enterprises are registered at virtual addresses for a purpose of business register. Among the professional public this institute enables discussions about lower transparency and even functioning of grey-area. First the paper analyzes results for enterprises with virtual address and second these results are compared with traditional enterprises. Research questions are based on probability of insolvency proposal, kind of bankruptcy (with default and without default) and level of creditors’ satisfaction. The used data are extracted from business as well as insolvency register. The gained results show that there are significant differences between the insolvency proceedings of traditional and virtual enterprises which have in this case higher probability of insolvency, lower level of creditor’s satisfaction and therefore many cases finish without default due to enterprises’ property emptiness.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.