Marie Paseková publikovala text o postojích vlastníků k insolvenci

10.04.2013

Členka vědeckého týmu Výzkum insolvence Marie Paseková publikovala s další kolegyní Hanou Ředinovou text v recenzovaném časopise Trendy ekonomiky a managementu. Text přinášíme v plném znění.

Marie Paseková spolu s Hanou Ředinovou zkoumala postoje vlastníků k insolvenci a výsledky jejich práce vyšly v textu Ředinová, Hana a Paseková, Marie (2013): Postoje vlastníků malých a středních podniků k problematice insolvence v České republice a Slovenské republice. Trendy ekonomiky a managementu, vol. 7, iss, 13, s. 84-90. ISSN 1802-8527. Text je dostupný ve formě pdf zde.

 

 

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.