Luboš Smrčka vydal knihu v britském vydavatelství Melrose Books

12.03.2013

"The Great Global Crisis and Family Finance" je titul nové knihy člena vědeckého týmu Výzkum insolvence Luboše Smrčky, která vyšla na počátku roku 2013 ve Velké Británii u vydavatelství Melrose Books. Kniha se dotýká primárně oblasti rodinných financí, ale významný prostor je věnován také otázkách osobních bankrotů a jejich mechanismů.

 "Především jsem se chtěl vyjádřit k tomu, jak hospodářská krize v letech 2008 až 2010 změnila pohled na oblast rodinných financí, úspor a obecně ekonomické chování rodin. Došel jsem jednoznačně k názoru, že nemůže v žádné podobě pokračovat to, co se oderávalo ve vyspělých zemích již od osmdesátých let a v České republice masivně od roku 2002 - další zadlužování rodin a další financování životní úrovně z příštích výnosů již není možné. S tím souvisí úzce i otázka osobních bankrotů a insolvenčních řízení s fyzickými osobami, což je obrovské téma nejen v České republice, ale ve všech vyspělých státech. Například v Německu se ještě před několika měsíci mluvilo o pandémii rodinných insolvencí," poznamenal ke knize její autor.

 Obálka anglické knihy Luboše Smrčky

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.