Luboš Smrčka se zúčastnil konference v Portugalsku

03.04.2013

Oblast Algarve a město Faro v Portugalsku patří od sedmdesátých let minulého století, kdy byla založena zdejší universita, k významným místům evropské vzdělanosti a díky svému zázemí také k velmi oblíbeným destinacím mezinárodních vědeckých konferencí. Na konci března se jedné z nich zúčastnil i člen týmu Výzkum insolvence Luboš Smrčka. Jeho práci ze sborníku vydaného ke konferenci přinášíme v plném anglickém znění.

Konference WorldCIST'13 -The 2013 World Conference on Information Systems and Technologies se zabývala řadou témat, nicméně práce Luboše Smrčky "The Problems of the Insolvency Register in the Czech Republic from the Perspective of Information Technology" (v plném znění k dispozici zde) vzbudila pozornost svým specifickým zaměřením a spojením s oblastí firemních insolvencí. Různé zajímavosti o konferenci a jiné detaily je možné zjistit zde (http://www.aisti.eu/worldcist13/).

Pro zájemce pak přinášíme abstrakt práce Luboše Smrčky v českém jazyce:

Práce se zabývá rozporuplnou situací v České republice, kde byl v roce 2006 přijat nový Insolvenční zákon, který je účinný od počátku roku 2008. Jedním z cílů přijetí této legislativy bylo vytvořit podmínky pro podstatně lepší využití informačních technologií v rámci insolvenčních řízení. Mělo především dojít k tomu, že by se třetí osoby (které se neúčastní konkrétního řízení) mohly snadno seznamovat s detaily týkajících se jednotlivých případů, tak aby bylo možno vytvářet dostatečně vypovídající statistiky o insolvenčních řízeních jako o specifickém ději se značným dopadem na národní hospodářství. Zatímco první cíl byl splněn a nyní je možné získávat řadu informací on-line a sledovat konkrétní případ v podstatě souběžně s tím, jak se insolvenční řízení vyvíjí, druhý cíl nebyl naplněn. Na vině jsou nevhodná technologická a kompetenční řešení, která nedostatečně dbala na možnosti využití informačních technologií v insolvenční praxi České republiky.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.