Lee Louda zveřejňuje vlastní výzkum padesáti insolvenčních řízení s velkými objemy pohledávek

19.01.2018

V rámci své práce Efektivita insolvenčních řízení podniknul Ing. Lee Louda výzkum padesáti insolvenčních řízení s největším objemem přihlášených pohledávek.

Součástí tohoto výzkumu jsou také tabulky výsledků analýzy těchto insolvenčních řízení, které budou součástí práce Ing. Loudy. jejich elektronická podoba je od nynějška k dispozici na našich stránkách ZDE, ZDE a ZDE.

O podrobnostech a některých výsledcích práce Lee Loudy budeme v nejbližších týdnech informovat podrobněji.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.