Kompletní sborník ke konferenci Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?

20.05.2013

Vědecká konference Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další? se uskutečnila v prostorách České národní banky 18. dubna 2013. K této příležitosti byl v nakladatelství Oeconomica Vysoké školy ekonomické v Praze vydán sborník prací, který obsahuje řadu příspěvků týkajících se jak insolvenčních řízení přímo v České republice, tak i situace v jiných zemích - což je plně v souladu se zadáním výzkumného projektu "Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčních řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin" registrovaného u Technologické agentury České republiky (TA ČR) pod evidenčním číslem TD 010093.

Sborník z mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 – konec jedné etapy, začátek další?. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2013. Pp. 56-62. ISBN 978-80-245-1927-2 je v plném znění možné najít zde..

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.