Kniha Transformace a restrukturalizace podniku získala druhé místo v soutěži rektora VŠE

04.02.2019

V soutěži o prestižní publikaci v kategorii knižní publikace získala druhé místo kniha Transformace a restrukturalizace podniku.

Nelze říci jinak, než: Gratulujeme!

Výsledky soutěže:

Cena rektora VŠE za prestižní publikaci – knižní publikace – vyhodnocení

1. místo
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D., Ing. A. Hlavsová, BA, Ing. K. Tamchynová, Ing. K. Najmanová, Ing. K. Stejskalová, Ing. Y. Novotná, Ph.D., Ing. J. Samadová, Ing. J. Chudoba – Fakulta mezidnárodních vztahů
Publikace: Untangling the Mayhem: Crises and Prospects of the Middle East, Nakladatelství Peter Lang Publishing, 2018
ISBN 978-3-631-76266-0
2. místo
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Ing. M. Kuděj, Ing. L. Louda, doc. Ing. L. Smrčka, CSc., Mgr. D. Sedláček – Fakulta podnikohospodářská
Publikace: Transformace a restrukturalizace podniku, Nakladatelství C.H.BECK, 2018
ISBN 978-80-7400-690-6
3. místo
doc. Ing. Karel Zeman, CSc. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Analýza privatizace a restitucí v ČR. Transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny, Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2017
ISBN 978-80-246-3796-9
3. místo
Ing. Zdenka Johnson, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933 – 1939, Nakladatelství OECONOMICA, Nakladatelství VŠE, 2017
ISBN 978-80-245-2220-3

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.