Kniha Luboše Smrčky v prodeji na Amazon.com

11.07.2013

Knihu Luboše Smrčky The Great Global Crisis and Family Finance s podtitulem How to look after your property in a world of catastrophe and ruin uvedlo do svojí nabídky největší internetové knihkupectví Amazon.com. Tato publikace vychází ve významné míře i z výsledků práce vědeckého týmu Výzkum insolvence.

 V knize The Great Global Crisis and Family Finance zužitkoval docent Smrčka vedle své vědecké činnosti v rámci našeho projektu také zkušenosti z práce pro obecně prospěšnou společnost Poradna při finanční tísni. To mu umožnilo velmi důkladně analyzovat mechanismy vzniku osobních bankrotů a jejich průběh, čemuž je pak věnována významná část monografie.Vedle Amazon.com je do své nabídky zařadilo i prestižní britské knihkupectví Blackwell. Knihu docenta Smrčky vydalo v lednu 2013 anglické vydavatelství Melrose Books.O vydání knihy jsme informovali zde.

Tato publikace navazuje na starší česky vydanou knihu Rodinné finance (Ekonomická krize a krach optimismu), kterou uvedlo na trh v roce 2010 vydavatelství C.H.Beck.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.