Kniha Jaroslava Schönfelda a kolektivu spolupracovníků získala druhé místo v soutěži

03.02.2019

Děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze ocenil nejlepší publikace pracovníků fakulty za rok 2018.

Druhé místo v kategorii Kniha v soutěži děkana Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze získala publikace Transformace a restrukturalizace podniku autorského kolektivu vedeného Ing. Jaroslavem Schönfeldem, PhD. Kolektiv autorů tvoří spolupracovníci a členové týmu Výzkum insolvence a Institutu restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Na úspěšné publikaci se podíleli prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc., Ing. Michal Kuděj, Ph.D., Ing. Lee Louda, Ph.D. a Mgr. Dušan Sedláček. Publikaci vydalo vydavatelství C.H.Beck.

Text vydavatelství o knize.

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro jednotlivé strany, především pro věřitele? Jaká je podstata insolvenčního řízení, jaké jsou jeho daňové důsledky, jak se liší jednotlivé způsoby řešení úpadku, co má očekávat věřitel při insolvenčním řízení? Je možné se vyznat v motivacích jednotlivých účastníků insolvenčního řízení – jak bude pravděpodobně reagovat dlužník, jak různí věřitelé podle charakteru jejich pohledávek, co očekávat od managementu podniku v úpadku? To jsou jenom některé z otázek, kterými se zabývá kniha autorského kolektivu vedeného Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D.
Skupina autorů, ve které jsou významní čeští ekonomové a právníci jak z akademické oblasti, tak především z praxe, předkládá odborné veřejnosti velmi detailní pohled na otázky transformace a restrukturalizace podniku doplněné o rozsáhlé případové studie konkrétních podniků, které se dostaly do ekonomické krize. Kniha je navíc obohacena o méně obvyklý pohled na tuto oblast z hlediska behaviorální ekonomie. Autoři během svého výkladu mění i způsob náhledu probíhajících dějů a sledují problematiku nejen ze strany věřitelů, ale i očima dlužníků, hledají motivace manažerů, insolvenčních správců i soudu.
Kniha je postavena na pevných teoretických ekonomických a právních základech, zároveň však na celou problematiku nahlíží především z praktického úhlu, který vychází z důkladné znalosti skutečných událostí a skutečných případů. Přestože reflektuje nejaktuálnější poznatky z teorie i praxe, svým pojetím přináší především nadčasový pohled na celou danou oblast.

Knihu Transformace a restrukturalizace podniku je možné objednávat například ZDE.

Oficiální výsledky soutěže jsou dostupné ZDE.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.