JOIS: Vztah mezi kvalitou insolvencí a kvalitou růstu z pohledu týmu Výzkum insolvence

15.08.2016

Mezinárodní časopis Journal of International Studies vydal společnou práci Markéty Arltové, Luboše Smrčky, Lee Loudy a Xaviera Mateos - Planase. Text má název An attempt to compare the efficiency of insolvency proceedings in various countries in the world a byl zveřejněn v druhém čísle devátého ročníku periodika.

 

Text je pokračováním již delší snahy týmu Výzkum insolvence o prozkoumání vztahu mezi výkonností jednotlivých ekonomik a výkonností insolvenčních procesů v daných národních ekonomikách. "Vycházíme z předpokladu, který je v podstatě obecně uznávaný, totiž že kvalita institucionálního prostředí ovlivňuje celkovou výkonnost dané ekonomiky. Obvykle jde o představu, že čím lepší jsou v dané zemi instituce, tím vyšší bude ekonomická výkonnost státu," uvedl k tomu vedoucí týmu Výzkum insolvence a jeden z autorů textu doc. ing. Luboš Smrčka, CSc. Podle jeho slov však nestačí pouze potvdit přímou úměru typu "lepší soudnictví" = "lepší ekonomika". "Ve skutečnosti je totiž svět podstatně složitější a hrají zde vlivy i mnohé další aspekty situace. Vztah "lepší prostředí vede k lepší ekonomice" neplatí nebo přesněji neplatí vždy a za všech okolností. Proto jsme do našich výzkumů zařadili mnohé země, které mají některé specifické znaky a zvláštnosti. Tím jsme dosáhli možnosti porovnávat insolvenční procesy v jednotlivých státech - jakkoliv je toto pozorování poněkud problematické z podstaty věci," dodal docent Smrčka.

Celý text studie naleznete ZDE.

Abstrakt a klíčova slova:

Abstract.
Th is paper deals with the effi ciency of insolvency proceedings in various countries. The analysed characteristics of insolvency proceedings are recovery rate, time and costs spent on solving the insolvency case. The paper’s analysis stems from the resultsof the survey done by the World Bank and the International Finance Corporation under the Doing Business project. The survey provides qualifi ed expert estimates of the efficiency of insolvency proceedings by individual countries in the whole world. Ouranalysis is based on 12 groups, each containing 5 countries (in total 60 countries).
Th ese groups are distinguished according to their level of economic development and territorial circumstances. Th
e aim is to map mutual relationship between the wealthof a country (measured by GDP per capita) and the main results of insolvency processes represented by the recovery rate. Th e results of this paper prove that the relationship between the recovery rate and the wealth of a specifi c country exist. The correlations are also observed between basic characteristics of insolvency proceedings (recovery rate, time and costs).
 
Keywords:
insolvency, statistics, insolvency costs, recovery rate, regression analysis.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.