Souborná publikace o insolvencích v České republice vyjde v dubnu 2016

10.01.2016

V rámci plnění podmínek projektu "Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky" připravuje autorský kolektiv týmu Výzkum insolvence k vydání soubornou publikaci o vývoji insolvenčních řízení v České republice.

Knihy se ujalo významné české vydavatelství Prefossional Publishing, které již její vydání ohlásilo na duben 2016. "Jako je v podobných případech obvyklé, práce se nám poněkud rozrostla pod rukama a musíme spíše krátit abychom se dostali do rozměru daného vydavatelskou smlouvou," poznamenal jeden z autorů a vedoucí vědeckého týmu Výzkum insolvence docent Luboš Smrčka. Podle jeho slov má kniha ambici stát se určitým shrnutím vývoje úvah o insolvenčním systému a také důkladným popisem insolvenční praxe v zemi. "Chceme zde oslovit především čtenáře s velkým vztahem k praxi a také studenty, kteří přemýšlejí o firemních strategiích a o rozhodovacích procesech vedoucích ke konkrétním cílům a výsledkům. Chápeme insolvenční řízení jako sice většinou závěrečný akt existence podniku dlužníka, ale zároveň jako zajímavou příležitost pro další podnikatelské subjekty, neboť jde o řízení, které rámuje přesuny aktiv. Především zde ale chceme prezentovat výsledky našich výzkumů a nabídnout je praxi jako podklad pro skutečná rozhodnutí," dodal docent Smrčka.

Původně měla být publikace vydána ještě na konci roku 2015, ale autorský kolektiv se nakonec rozhodl po dohodě s vydavatelem termín o několik měsííců odložit. "Nakonec zvítězil názor, že bychom měli do tohoto výsledku naší práce zahrnout opravdu maximum z dat, která jsme během doby získali. K tomu ale bylo potřeba přece jenom o něco více času," dodal docent Smrčka.

Nakladatelství Prefessional Publishing oznámilo vydání knihy ZDE. ISBN knihy je 978-80-7431-151-2.

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.