Insolvenční zóna o nové knize autorů Výzkumu insolvence

25.10.2016

Kniha Insolvenční praxe byla na trh uvedena teprve nadávno, ale již si vysloužila několik recenzí. Jednu z nich uveřejnil web Insolvenční zóna.

Webový portál Insolvenční zóna zveřejnil text o poslední publikaci autorů z okruhu Výzkumu insolvence. Plné znění textu je ZDE.

Autoři recenze mimo jiné poznamenávají: "V září tohoto roku vyšla pozoruhodná publikace, která nabízí ucelený pohled na vývoj insolvenčních řízení v České republice v letech 2008 až 2015. Tento počin je v českém prostředí tak výjimečný, že knihu Tomáš Richter neváhá označit kvantitativní biblí české insolvence. Publikace je neobvyklá díky tomu, že nabízí jak právní analýzy, tak i pohled z ekonomické strany."

Na jiném místě je uvedeno: "Na publikaci spolupracoval kolektiv autorů v čele s  Lubošem Smrčkou, který vyučuje na Vysoké škole ekonomické a zároveň dlouhodobě působí v praxi, mj. právě v oblasti zániku podniku a insolvencí. Dalším autorem je Jan Plaček, ekonom zabývající se problematikou vymáhání pohledávek v tržním prostředí České republiky. Jaroslav Schönfeld, který působí na Vysoké škole ekonomické v Praze jako vědecký pracovník a zároveň je předsedou pracovní komise pro Workout při České bankovní asociaci. Kolektiv autorů uzavírá Lee Louda, který se podílí na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku a zároveň působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením, nyní také v současném nejvýznamnějším insolvenčním řízení u nás, u společnosti OKD, a.s."

O projektu

Projekty TAČR s evidenčními čísly TD010093 a TD 010093 jsou řešeny mezinárodním vědeckým týmem, který je koordinován z Vysoké školy ekonomické v Praze. Oba projekty směřují k návrhům na legislativní změny a k vytvoření nových aplikací využitelných pro výzkum i praxi.